Архив метки: Grupi autorid

Закон о прожиточном пособии

Книга Закон о прожиточном пособии из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Юриспруденция, право, Зарубежная публицистика, Зарубежная деловая литература. Стоимость электронной книги Закон о прожиточном пособии с идентификатором 21186652 составляет 497.53 руб.Grupi autorid Закон о прожиточном пособии в жанре Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Юриспруденция, право, Зарубежная публицистика, Зарубежная деловая литература

Электронная книга Закон о прожиточном пособии

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21186652:

 

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.

Электронная книга из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Юриспруденция, право, Зарубежная публицистика, Зарубежная деловая литература, будет интересна тем, кто ожидает найти в книжном каталоге публицистику по теме , Grupi autorid.

Можно читать Закон о прожиточном пособии ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 497.53 руб.

Закон о государственных пособиях семьям

Книга Закон о государственных пособиях семьям из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Зарубежная деловая литература, Юриспруденция, право. Стоимость электронной книги Закон о государственных пособиях семьям с идентификатором 21186660 составляет 770.74 руб.Grupi autorid Закон о государственных пособиях семьям в жанре Зарубежная деловая литература, Юриспруденция, право

Электронная книга Закон о государственных пособиях семьям

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21186660:

 

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

Электронная книга из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Зарубежная деловая литература, Юриспруденция, право, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме , Grupi autorid.

Можно читать Закон о государственных пособиях семьям ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 770.74 руб.

Закон о наследовании

Книга Закон о наследовании из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Юриспруденция, право, Зарубежная деловая литература. Стоимость электронной книги Закон о наследовании с идентификатором 21186668 составляет 2574.53 руб.Grupi autorid Закон о наследовании в жанре Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Юриспруденция, право, Зарубежная деловая литература

Электронная книга Закон о наследовании

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21186668:

 

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

Электронная книга из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Юриспруденция, право, Зарубежная деловая литература, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме , Grupi autorid.

Можно читать Закон о наследовании ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 2574.53 руб.

Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Книга Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Автомобили и ПДД, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная справочная литература. Стоимость электронной книги Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele с идентификатором 21189284 составляет 194.34 руб.Grupi autorid   Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele в жанре Автомобили и ПДД, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная справочная литература

Электронная книга Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21189284:

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega «Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele» ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada.

Электронная книга из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Автомобили и ПДД, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная справочная литература, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме , Grupi autorid.

Можно читать Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ     КУПИТЬ КНИГУ за 194.34 руб.

Закон о семье

Книга Закон о семье из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Юриспруденция, право, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература. Стоимость электронной книги Закон о семье с идентификатором 21186684 составляет 2929.37 руб.Grupi autorid   Закон о семье в жанре Юриспруденция, право, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература

Электронная книга Закон о семье

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21186684:

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanema õigused ja kohustused ning lapsendamine. Kolmas osa puudutab eestkostet: eestkoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle ja eestkoste erijuhud. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

Электронная книга из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Юриспруденция, право, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме , Grupi autorid.

Можно читать Закон о семье ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ     КУПИТЬ КНИГУ за 2929.37 руб.

Закон о родительской компенсации

Книга Закон о родительской компенсации из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Юриспруденция, право, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература. Стоимость электронной книги Закон о родительской компенсации с идентификатором 21186676 составляет 635.30 руб.Grupi autorid   Закон о родительской компенсации в жанре Юриспруденция, право, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература

Электронная книга Закон о родительской компенсации

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21186676:

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.

Электронная книга из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Юриспруденция, право, Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме , Grupi autorid.

Можно читать Закон о родительской компенсации ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ     КУПИТЬ КНИГУ за 635.30 руб.

Parimad loomalood

Книга Parimad loomalood из серии , созданная Grupi autorid, может относится к жанру Книги для детей: прочее, Книги для детей: прочее, Биология, Зарубежные детские книги. Стоимость книги Parimad loomalood  с идентификатором 21189724 составляет 354.45 руб.Grupi autorid   Parimad loomalood в жанре Книги для детей: прочее, Книги для детей: прочее, Биология, Зарубежные детские книги

Электронная книга Parimad loomalood

Её можно читать ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 21189724:

Elevandid, puumad, hülged, lõvid, ahvid ja teised metsloomad – nad võivad olla sõbrad või vaenlased, nuhtluseks või äärmiseks ohuks, kaitsjaks või isegi elupäästjaks. Sellest kõigest räägivadki raamatusse kogutud vested.

Книга Parimad loomalood из серии автор(-ы) Grupi autorid в жанре Книги для детей: прочее, Книги для детей: прочее, Биология, Зарубежные детские книги, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме , Grupi autorid.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ     КУПИТЬ КНИГУ за 354.45 руб.